Wij staan voor een professionele en respectvolle verpleging op maat

 •  Dagelijkse hygiëne 

  Wij staan met veel plezier in voor de dagelijkse zorg van uw persoonlijke hygiëne met respect voor uw zelfstandig functioneren:

  - helpen bij wassen/douchen
  - helpen bij het aan- en uitkleden
  - verzorging van haren en kunstgebit
  - knippen van nagels (geen pedicure)
  - hydradatie van het lichaam

  We staan voor een zorg op maat volledig afgestemd op uw behoeften. In onderling overleg wordt de inhoud en frequentie bepaald.

 •  Eenvoudige wondzorg

  Heeft u een wonde na operatie of incident dan dragen we bij tot een vlotter herstel door onze professionele kennis ter zake. Onze thuisverpleegkundigen hebben immers door de jaren heen een ruime ervaring en kennis opgebouwd over wondzorg en scholen zich ook continue bij via interne kennisoverdracht en externe opleidingen.   

   Complexe wondzorg

  Heeft u een complexe wondzorg met wiek/drain, tweede -of derdegraads brandwonden,  dan staan de gediplomeerde verpleegkundigen voor u klaar om deze wonde met een deskundige zorg te behandelen.

   Stomazorg

  Een stoma is een ingrijpende verandering bij de patiënt, daarom willen wij u helpen bij de verzorging ervan en geven u graag advies en ondersteuning waar nodig. 

   Compressietherapie

  In geval van een slechte bloedcirculatie, een postoperatieve behandeling of chronische oedeem kan compressietherapie noodzakelijk zijn. Vaak is het voor minder mobiele personen erg moeilijk om deze kousen of windels aan te doen. Deze worden dan door onze verpleegkundigen op een professionele manier aangebracht met oog voor uw comfort.

   

   

   

 •  Inspuitingen

  Wanneer uw arts of specialist een behandeling voorschrijft door middel van een inspuiting, dan kunt u steeds bij ons team terecht.

   Diabetologie

  Ook diabetespatiënten die op regelmatige basis insuline nodig hebben voor de behandeling van hun aandoening, kunnen bij onze thuisverpleging terecht. Onze verpleegkundigen zijn voldoende opgeleid om u daarbij te helpen en ondersteunen. Bij heel specifieke zorg doen we beroep op een 'diabeteseducator’.

   

   

   

 •  Klaarzetten van medicatie

  Wanneer u geen duidelijk overzicht meer hebt over uw medicatie, kunnen onze verpleegkundigen dit wekelijks voor u helpen klaarzetten op basis van de medicatiefiche voorgeschreven door de arts. 

   Toedienen van medicatie

  Lukt het niet om uw medicatie voor te bereiden en zelf toe te dienen omwille van psychische problemen, dan zorgen zij voor de noodzakelijke opvolging en ondersteuning.

   

   

   

   

 •  Palliatieve zorg 

  Een terminale ziekte is bijzonder ingrijpend, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn naaste omgeving. Palliatieve zorg is er voor u, om te zorgen dat u als patiënt een menswaardig levenseinde kan meemaken, waarbij u op een zo pijnloos mogelijke manier rustig afscheid kan nemen van het leven. 

  Het behoud van de levenskwaliteit is hier onze grootste doelstelling. Dat betekent dat we niet alleen voor een uitgebreide verzorging garant staan, maar ook de nodige mentale ondersteuning bieden, of instaan voor een stille aanwezigheid.

  Bij deze intense zorgen wordt multidisciplinair samengewerkt met familie, de behandelende arts en het palliatiefteam van de regio.

   

   

   

   

 •  Derdebetalersregeling 

  Thuisverpleging Werbrouck werkt samen met alle mutualiteiten volgens de ‘derdebetalersregeling’

  Als u verzekerd bent bij een Belgische ziekenfonds dan worden de kosten rechtstreeks bij hen in rekening gebracht. Wij hebben enkel een klevertje van uw mutualiteit nodig en een doktersvoorschrift (behalve voor hygiënische zorgen).

  De facturatie wordt volledig afgehandeld door onze administratieve medewerkster zonder verdere administratieve formaliteiten voor u.

   

   

   

 • Binnenkort webshop !!!! 

  Aankoop medisch en verzorgend materiaal

  Bij thuisverpleging Werbrouck heeft u ook de mogelijkheid om via de webshop medisch en verzorgend materiaal aan te kopen.

  Alles kan aan huis geleverd worden. Bekijk zeker eens de webshop en bestel online.